Program wsparcia dla zwalnianych pracowników małopolskich szkół

Nauczyciele oraz pracownicy małopolskich szkół, którzy są zagrożeni zwolnieniem, mogą skorzystać z programu ONyKS, przygotowanego przez GD Projekt wraz z WUP Kraków, GUP, UPPK oraz UM Kraków.

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. oraz Partnerzy: WUP w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Pracy  Powiatu Krakowskiego od dnia 1 czerwca 2012 roku przystąpiły do realizacji programu ONyKS (Program Outplacementu Nauczycieli Krakowskich Szkół).

Program to odpowiedź na zapowiedź Urzędu Miasta Krakowa, zgodnie z którą od września pracę ma stracić ok. 280 nauczycieli i ok. 600 pracowników administracyjnych szkół. Dyrektor Wojewódzkiego Urząd Pracy podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej zaznaczył, że dla wielu z nich szansą jest uczenie ludzi dorosłych. Z danych WUP wynika, że w Krakowie za dużo jest nauczycieli nauczania początkowego, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych i nauczycieli przedszkoli. Łatwiej jest znaleźć pracę tylko uczącym praktycznej nauki zawodów i nauczycielom języków obcych.

W szczególności pomoc polegać ma na efektywnym wykorzystaniu predyspozycji i umiejętności zwalnianych nauczycieli, tak aby zwiększyć ich szanse na znalezienie odpowiedniego miejsca pracy i osiągnięcie ponownej stabilizacji zawodowej.

W ramach programu ONyKS są realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.2  „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie":

Kompetencja i Adaptacja

Realizator: Grupa Doradcza Projekt & Zarządzanie i Projekty

Projekt ruszył 1 czerwca 2012 roku i potrwa do 31 lipca 2014 roku.  Będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego, a wsparciem zostanie objętych 380 osób.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:
mieszkają i/lub pracują na terenie województwa małopolskiego w tym:
- są zagrożone zwolnieniem
- są przewidziane do zwolnienia
- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Formy wsparcia:
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe IPD - wsparcie to ma na celu poprawę kondycji psychicznej, pobudzenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy
  • Szkolenia Zawodowe - wybór szkoleń zależny będzie od potrzeb uczestników
  • Staże i praktyki zawodowe
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy - Program warsztatów obejmuje zapoznanie uczestników z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców.
  • W trakcie realizowane będą ćwiczenia z technik poszukiwania pracy, opracowania dokumentów  aplikacyjnych, prowadzania rozmowy z pracodawcą, walki ze stresem, ćwiczenia umiejętności pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz moduł z zakresu prawa pracy.
  • Job - coaching
  • Pośrednictwo Pracy
  • Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości


Szczegółowych informacji udzielają:

Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o.
Magdalena Sobota
magdalena.sobota@gdp-krakow.pl
tel.  12 412 13 00

Aleksandra Pluchcińska
aleksandra.pluchcinska@gdp-krakow.pl
tel. 12 412 11 73

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Joanna Słomka
jslomka@wup-krakow.pl
tel. 12 428 78 76

Magdalena Mikołajczyk
mmikolajczyk@wup-krakow.pl
tel. 12 428 78 76
inwestor@wup-krakow.pl

 

Dokumenty do poprania pod adresem http://inwestor.wup-krakow.pl/artykuly/1630/Outplacement-nauczycieli-malopolskich-szkol

 
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni © 2005 -